Osiguranje od automobilske odgovornosti vozila

Image
Uslovi osiguranja od autoodgovornosti

Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila je obavezno zakonsko osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Osiguranjem od autoodgovornosti pokrivene su nematerijalne i materijalne štete koje vlasnik odnosno korisnik vozila prouzrokuje trećim licima. Svako lice koje ima u posjedu ili vlasništvu motorno vozilo podliježe obavezi osiguranja istog iz osnova autoodgovornosti.


Kvalitativni i kvantitativni obim osiguranja od autoodgovornosti podrazumijeva građansku odgovornost vlasnika odnosno korisnika vozila prema trećim licima. Iznos osiguranog pokrića ( osigurana suma ) po osiguranom slučaju iznosi:

  • u slučaju fizičke povrede lica - nematerijalna šteta - 1.000.000,00 KM
  • u slučaju štete na imovini - materijalna šteta - 350.000,00 KM

Uz osnovni oblik osiguranja od autoodgovornosti moguće je ugovoriti i druge oblike osiguranja poput osiguranja autonezgode, te djelimičnog kaska.

MEĐUNARODNA KARTA OSIGURANJA - ZELENA KARTA
Za putovanje osiguranika motornim vozilima u zemlje članice sistema međunarodne zelene karte, u kojima registarska oznaka nije dokaz o postojanju osiguranja od AO, izdaje se međunarodna zelena karta kao dokaz o postojanju osiguranja od AO.

Međunarodna zelena karta izdaje se za vozila registrovana u BiH.

GRANIČNO OSIGURANJE
Granišno osiguranje je osiguranje koje zaključuju vlasnici ( strani državljani ), odnosno korisnici motornih vozila koji ulaze u BiH, a nemaju valjanu potvrdu o osiguranju ( zelenu kartu ), kao i naši osiguranici koji ulaze u strane države, a nemaju validnu zelenu kartu.


Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12