+ 387 / 55 232 100

 office@bobar.com

 prituzbe@bobar.com

Bobar osiguranje a.d.
Filipa Všnjića 211,
Bijeljina - 76300

  + 387 / 55 232 100
  + 387 / 55 247 916
  office@bobar.com
  www.bobarosiguranje.net

v.d. direktora
Stoja Ristić, Dipl. ekon.
stoja.ristic@bobar.com

Sekretarica
Sabaheta Ikanović
  + 387 / 55 232 100
  + 387 / 55 247 916


BOBAR biznis je u poslovnom svijetu prisutan od 1989.godine, a osiguranje, kao njegova osnovna djelatnost, egzistira od 1992. godine i već 16 godina predstavlja nukleus stasavanja i zamajac razvoja i svih ostalih djelatnosti firmi BOBAR grupacije.