Kasko osiguranje

Image

Predmet osiguranja su sve vrste motornih vozila, priključnih, radnih i šinskih vozila i njihovi sastavni dijelovi.


Sastavnim dijelovima vozila smatraju se:

  • Alat, pribor i rezervni dijelovi standardno isporučeni za navedeni tip vozila
  • Radio-aparat koji je ugrađen u vozilo od strane proizvođača vozila
  • Uređaj za obezbjeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf, uže, odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljnja i unutrašnja ogledala, halogena svetla, maglenke, grijač zadnjeg stakla, brisač zadnjeg stakla, nasloni za glavu i lanca za snijeg.

Ako se posebno ugovori predmet osiguranja mogu biti:

  • Alat, dodatna oprema, priključni uređaji, pribor i rezervni dijelovi koji se ne smatraju sastavnim dijelovima vozila
  • Radio-aparat, gramofon, kasetefon, televizor, mobilni i radio-stanica koji nisu ugrađeni u vozilo od strane proizvođača
  • Reklamni natpis u vozilu ili na vozilu

Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu za vrijeme dok je stvar prostorno odvojena od vozila.


Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12