Bobar osiguranje a.d. kao korespondent osiguravajućih društava iz zemalja bližeg i šireg okruženja, odn. po nalogu Biroa zelene karte u BiH u ime stranih osiguravajućih društva iz svih zemalja sistema zelene karte, obrađuje i likvidira štete iz autoodgovornosti nastale na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Oštećeni koji pretrpe štetu od osiguranika Bobar osiguranja a.d. brzo će i kvalitetno biti obeštećeni od strane korespondenata Bobar osiguranja a.d. u zemlji nastanka saobraćajne nezgode.
Naziv Sava osiguranje a.d.o.
Website www.sava-osiguranje.rs
Telefon +381 11 36 44 888
Fax
Email office@sava-osiguranje.rs
Grad Beograd 11000
Adresa Bul. vojvode Mišića 51
Naziv Zavarovalnica Triglav d.d.
Website www.triglav.si
Telefon + 386 2222 2864
Fax
Email info@triglav.si
Grad Ljubljana 1000
Adresa Miklošičeva 19
Naziv Triglav osiguruvanje AD
Website www.triglav.mk
Telefon +389 (2) 5102-222
Fax +389 (2) 5102-297
Email info@triglav.mk steti@triglav.mk
Grad Skoplje 1000
Adresa Бул. 8-ми Септември бр. 16
Naziv Gothaer Allgemeine Versicherung
Website www.gothaer.de
Telefon 0221 3090-7070
Fax 0221 3090-7079
Email info@gothaer.de
Grad Keln 50969
Adresa Gothaer Allee 1
Naziv Asstel Sachversicherung
Website www.asstel.de
Telefon 0221/9677675
Fax 0221/9677100
Email
Grad Keln 50969
Adresa Berlin Cologne-Allee 2-4
Naziv Generali-Providencia Versicherungs-AG
Website www.generali.hu
Telefon + 36 1452 3333
Fax (06 1) 452 3505
Email generali.hu@generali.com
Grad
Adresa
Naziv AIG EUROPE LTD (GREECE BRANCH)
Website www.aig.com.gr
Telefon 0030-210-8127600
Fax 0030-210-8027189
Email haralambos.konstantopoulos@aig.com
Grad MAROUSSI 15124
Adresa 119, Kifissias av.