Bobar osiguranje

BOBAR biznis je u poslovnom svijetu prisutan od 1989.godine, a osiguranje, kao njegova osnovna djelatnost, egzistira od 1992. godine i već 16 godina predstavlja nukleus stasavanja i zamajac razvoja i svih ostalih djelatnosti firmi BOBAR grupacije.


U Bosni i Hercegovini, po nizu pokazatelja, “BOBAR osiguranje” je godinama u vrhu industrije osiguranja. Prema najsvježijim podacima zelene karte u Bosni i Hercegovini, od 22 osiguravajuća društva, “BOBAR osiguranje” je po visini kapitala i po upisanoj premiji na drugom mjestu ( sa oko 8,5% ukupnog portfelja ).


U Republici Srpskoj “BOBAR osiguranje” je, po svim pokazateljima, na prvom mjestu i sa preko 67.000 osiguranih vozila čini oko 23,2% ove vrste osiguranja. Takođe, “BOBAR osiguranje” u RS je sa najvećim obuhvatom osiguranja, što mu već godinama obezbeđuje lidersku poziciju u industriji osiguranja.


Ukupan premijski prihod “BOBAR osigurnja” je u 2007. godini iznosio preko 20 miliona KM, od čega 80% pripada obaveznom osiguranju A/O, a 20% su ostala imovinska osiguranja.


“BOBAR osiguranje” se bavi svim vidovima neživotnog osiguranja i obavlja 19 vidova ove vrste osiguranja ( imovine, transporta, kredita, kasko, putničkog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, usijeva i životinja, odgovornosti iz djelatnosti, profesionalne odgovornosti, opasnosti prekida rada i dr ). Djelatnost se obavlja u 9 filijala ( Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj, Pale, Trebinje, Zvornik, Sarajevo i Brčko ) i preko razgranete mreže od 40 poslovnica 60 tehničkih pregleda u svim opštinama RS.


Među značajnim višegodišnjim komitentima, koji su svoju imovinu povjerili “BOBAR osiguranju” su: “DRINATRANS A.D.” Zvornik, “BOBAR BANKA A.D.” Bijeljina, “UNIVERZAL A.D.” Bijeljina, “ŠUME RS A.D..”, “MARBO D.O.O.” Laktaši, “TELEKOMUNIKACIJE RS A.D.” Banja Luka, “RAFINERIJA ULJA” Modriča, “MUP RS”, “IGM DRINA” Bijeljina, “FOND PIO RS” Bijeljina, “JAVNI FOND ZA DIJEČIJU ZAŠTITU”, “SRPSKE POŠTE” Banja Luka, UNIS FABRIKA CIJEVI” Derventa, “JAVNI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA” Banja Luka, “INTEGRAL INŽINJERING” Banja Luka, “JP RTRS” Banja Luka, i mnogi drugi


“BOBAR osiguranje” je potpisnik ugovora sa reosiguravajućim kućama što omogućava da preuzima u osiguranje sve vrste i veličine rizika. Time se veliki rizici preko vlastitog samopridržaja plasiraju preko reosiguravača na lokalno tržište.


“BOBAR osiguranje” poseduje i Certifikat sistema kvaliteta ISO 9001 : 2000 / N ISO 9001 : 2000 dobijen 2003. godine od CERT-službe izdavanja certifikata RWTÃœV Syustems GmbH. Dobitnik je “Međunarodne zvijezde za liderstvo u kvalitetu usluga” ( Moskva, 2007).


Takođe, zaokružen je savremeni sistem umrežavanja svih poslovnica “BOBAR osiguranja” preko originalnog softvera u novi on line informacioni sistem INTERNET-a. Prateći savremena elektronska dostignuća, “BOBAR osiguranje” posjeduje softversko rješenje za prodaju polisa osiguranja putem Interneta.


U strategiji razvoja u pripremi su i novi projekti u sferi osiguranja ( uvođenje životno/štednog i penzionog osiguranja, proširenja tržišta, povezivanje sa strateškim partnerima i dr ).


Usvajanjem najnovijeg paketa zakona o osiguranju BiH stvoreni su preduslovi da prostor Bosne i Hercegovine bude jednostavno tržište u oblasti osiguranja, tako da se u tekućim planovima “BOBAR osiguranja”, nakon Sarajeva, nalazi i otvaranje drugih filijala na području Federacije BiH ( Mostar, Bihać, Tuzla i Zenica ).


Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12