Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Image

Osiguranjem su obuhvaćeni:

 • Električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrednost punjenja sadržana u vrednosti osigurane stvari;
 • Mašinski uređaji;
 • Aparati;
 • Instalacije;

Ako se posebno ugovori mogu biti osigurani:

 • dalekovodi;
 • kablovski vodovodi viskokog napona;
 • cjevovodi, naftovodi, gasovodi, toplovodi;
 • instalacije centralnog grijanja;
 • antenski stubovi;
 • metalni silosi i slične metalne konstrukcije;
 • bageri u rudnicima ( površinski kop );
 • postolja, ležišta i temelji ako njihova vrijednost nije sadržana u vrijednosti osigurane stvari;
 • ulje osiguranih turbina i punjenja električnih uređaja;
 • bušeće teške šipke i radne šipke, armirane savitljive cevi za ispitivanje pod visokim pritiskom, prelazi i stabilizatori na bušotinama;
 • trake, lanci i užad transportnih uređaja
 • valjaonički valjci;
 • krupan alat;
 • elektronski računari.


Ugovorom o osiguranju mogu biti obuhvaćene sve mašine grupno ili samo pojedine mšine.

Osiguranje opasnosti ( rizici )
Osiguranjem se pruža odgovarajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namere radnika ili nekog drugog lica.


Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12