Osiguranje nezgode

Image

Usljed ubrzanog tempa života čovjek često zaboravlja na sebe i svoje najbliže. Našim sloganom „Mislite na vrijeme“ želimo da Vas na vrijeme upozorimo na posledice i preporučimo naše polise osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja za djecu u vrtićima, učenike u osnovnim i srednjim školama, studente, zaposlene u svim granama djelatnosti.


Osiguranjem su obuhvaćeni:

 • Lica do 75 godina života
 • Lica starija od 75 godina mogu biti osigurana uz posebne ili dopunske uslove

Nesrećnim slučajem smatra se:

 • svaki iznenadni od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć;
 • gaženje;
 • sudar;
 • udar nekog predmeta ili o neki predmet;
 • udar električne energije ili groma;
 • pad, okliznuće, survavanje;
 • ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijalima;
 • ubadanje nekim predmetom;
 • udar ili ujed neke životinje;
 • trovanje;
 • infekcije;
 • davljenje;
 • opekotine;
 • ostali događaji...

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12