Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila

Image

Požarom se, smatra vatra nastala izvan određenog ognjišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je da se i dalje razvija sopstvenom snagom.

Ne smatra se da je nastupio požar i osiguravač nije u obavezi da plati naknadu ako je osgurana stvar uništena ili oštećena:
- usled izlaganja vatri ili toploti radi obrade ili u druge svrhe ( npr. u industrijskoj preradi prilikom pegloanja, sušenja, prženja, pečenja i sl. ) ili usled pada ili bacanja u ognjište ( peć, štednjak )
- osmućenjem, oprljenjem ili pregorevanjem od cigarete, sprave za osvetljavanje, žeravice
- usled vrenja ili zagrevanja, kuvanja, dimljenja.


Osiguranjem su obuhvaćeni:

 • Svi dijelovi građevinskog objekta;
 • Sve ugrađene instalacije;
 • Sva ugrađena oprema;

Osigurane opasnosti ( rizici ) su:

 • požar i udar groma;
 • eksplozija;
 • oluja;
 • grad, tuča;
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat;
 • pad letelice;
 • manifestacije i demonstracije.


Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika. Dopunski rizici:

 • poplava, bujica i visoka voda;
 • klizanje tla i odronjavanje;
 • slijeganje tla;
 • snježna lavina;
 • iscurenje ( lekaža );
 • izlivanje vode iz instalacija;
 • samozapaljenje zaliha;
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase;
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat;
 • zemljotres.

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12