Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva

Image

Osiguranjem su obuhvaćene štete nastale:

 • Odnošenjem uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari;
 • Oštećenja građevinskih djelova, instalacija i opreme u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe odnosno razbojništva

Osiguranjem nisu pokrivene štete:

 • od prevare i pronevjere;
 • od obične krađe;
 • usljed posrednih gubitaka prouzrokovanih nastakom osiguranog slučaja ( gubitak zarade, dangube i sl. );
 • od manjka utvrđenog popisom, čak i kada se manjak ustanovi prilikom popisa izvršenog poslije osiguranog slučaja.


Osigurane opasnosti ( rizici ):

 • provalna krađa ( izvršenje ili pokušaj );
 • razbojništvo ( izvršenje ili pokušaj );
 • obijest ( vandalizam ) u toku izvršenja.


Ako se posebno ugovori mogu biti osigurani:

 • stvari radnika koji obavlja posao na mjestu osiguranja;
 • stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, prodaje, u najam, na čuvanje, u zalog i slično;
 • novac i druga sredstva plaćanja i dragocenosti za vrijeme manipulacije sa njima na blagajnama, šalterima i uplatnim i prodajnim mjestima.

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12