Osiguranje robe u prevozu

Image


Prema ovim uslovima osiguravač osigurava, a osiguranik prihvata osiguranje robe u prevozu.
Osiguranik može biti samo lice koje ima interes da osigrani predmet- roba i interesi vezani za robu ne propadnu.


Predmet osiguranja:

Predmet osiguranja je roba u prevozu. Roba je svaka stvar koja može biti predmet prevoza, čija se vrijednost može izraziti u novcu, uključujući vozila i mašine koje se prevoze sopstvenim točkovima (PER-AX).


Širina pokrića

Roba se može osigurati od:
1. Osnovnih transportnih rizika - po klauzuli "Osnovni rizici" ili
2. Svih transportnih rizika - po klauzuli "Svi transportni rizici" (AGAINST ALL RISKS-AAR).
Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12