Osiguranje stakla od loma

Image

Predmet osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla;
 • svjetleći natpisi i reklame;
 • slike natpisi i ukrasi na osiguranim staklima;
 • mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, putevima, regalima i sl.;
 • porculanski umivaonici;
 • ulična ogledala ( za regulisanje saobraćaja );
 • kulturni i istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
 • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.


Osigurane opasnosti ( rizici ):
Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrovkovanu:

 • prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari;
 • ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari;
 • klizanjem i slijeganjem tla;
 • kod nadgrobnih spomenika, prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.


Vrijednost osigurane stvari
Vrijednost osigurane stvari je nabavna cijena osigurane stvari ( stakla, ploče i sl. ), odnosno cijena izrade nove slike na staklu, natpisa, ukrasa ili slova od stakla ili ugovorena.


Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12