Osiguranje usjeva i plodova

Image

Osiguranjem su obuhvaćeni:

 • usjevi;
 • plodovi;
 • livadske trave;
 • ljekovito bilje;
 • ukrasno bilje;
 • voćnjaci i vinogradi;
 • mladi voćnjaci i vinogradi prije stupanja u rod;
 • voćni, lozni i šumski sadni materijal;
 • mlade šumske kulture do navršene šeste godine;
 • vrba za pletarstvo i trska.


Ako se posebno ugovori mogu se osigurati:

 • postrani usjevi;
 • podusjevi;
 • međuusjevi.


Osigurane opasnosti ( rizici ):

 • požar;
 • grad;
 • grom.

Dopunski rizici:

 • proljećni mraz;
 • oluja;
 • poplava;
 • kod voća i grožđa, posolica.

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12