Osiguranje životinja

Image

Osiguranjem su obuhvaćene zdrave domaće i druge životinje.


Osnovne opasnosti:

 • uginuće osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja;
 • prinudno klanje osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja kada prijeti opasnost da će životinja uginuti ( prinudno klanje iz nužde );
 • prinudnog klanja ili ubijanja životinje kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne prijeti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje liječenjem izmiijeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga)
 • ako je posebno ugovoreno, troškove rizika liječenja (osigurani su oni troškovi rizika liječenja koji su navedeni bilo u polisi ili posebnim uslovima);
 • drugi osigurani rizici po posebnim uslovima za osiguranje životinja.


Nesrećnim slučajem smatraju se :

 • požar i udar groma;
 • eksplozija;
 • poplava;
 • oluja;
 • provala oblaka;
 • grad, tuča;
 • snježna lavina;
 • klizanje i odronjavanje tla;
 • pad vazdušnih letjelica svih vrsta;
 • gaženje raznih vozila,
 • udar nekog predmeta;
 • međusobna tuča životinja;
 • ranjavanjem oružjem;
 • pad, okliznuće i sl. događaji;
 • davljenje u vodi ili blatu;
 • mehaničko davljenje uslijed spoljnjih uzroka;
 • povreda od raznih divljih zvjeri ili zmija;
 • djelovanje električne struje ( energije );
 • posljedice vrućine ili smrzavanja;
 • trovanje hemijskim otrovima koji djeluju spolja ili su unešeni u organizam.

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12