Potpuno kasko osiguranje

Image

Kod potpunog kaskog osiguranja vozila, osiguravač je dužan da naknadi štetu prouzrokovanu uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranog vozila, kao i alata, pribora i rezervnih dijelova koji su osigurani, usljed: saobraćajne nezgode, kao na primjer: sudar, udar, iskliznuće, prevrnuće, survavanje i sl.


Osiguranjem su obuhvaćena i sva ostala oštećenja, odnosno uništenja prouzrokovana od iznenadnih događaja spolja pod dejstvom mehaničke sile, a nezavisno od isključive volje ugovarača osiguranja, osiguranika ili vozača, ili oštećenja prouzrokovana iznenadnim termičkim ili hemijskim djelovanjem spolja:

 • pada ili udara nekog predmeta,
 • požara,
 • udara groma,
 • eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
 • oluje,
 • grada, tuče,
 • snježne lavine,
 • pada vazdušnih letjelicda svih vrsta,
 • manifestacije i demonstracije,
 • zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica,
 • zemljotresa, ako je zakonom države obavezno uključivanje zemljotresa u osiguranje,
 • poplave, bujice i visoke vode,
 • oštećenje tapacirunga u osiguranom vozilu, prouzrokovanog prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način,
 • namjernog prouzrokovanja štete u cilju sprječavanja veće štete na osiguranom vozilu – stvari ili licima.

Osiguranjem nisu obuhvaćene:
- štete od plavljenja vode izlivene iz kanalizacione mreže, osim ako je do izlivnja došlo usljed poplave ili bujice,
- štete na vozilu dok se nalazi na prostoru između potoka, odnosno rijeke i nasipa, osim ako se posebno ugovori,
- štete na vozilu dok se nalazi u živom ili suvom koritu potoka ili rijeke, osim ako se posebno ugovori.


Osiguravač nije u obavezi ni za oštećenje dijelova vozila nastalog usljed stavljanja vozila u pogon prije detaljnog pregleda, po ostvarivanju rizika poplave.

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12