Putno zdravstveno osiguranje

Image

Osiguravač obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti osigurane osobe dok se nalazi u inostranstvu ili pretrpljenog nesrećnog slučaja za vrijeme tog perioda boravka u inostranstvu.
Osiguranim događajem se smatra medicinski potreban tretman osigurane osobe zbog bolesti ili posljedica nesrećnog slučaja. Osigurani događaj počinje sa početkom medicinskog tretmana i završava se kad po medicinskoj odluci nema više bilo kakve potrebe za tretmanom. Osiguranim događajem se takođe smatra uključenje neophodne transportacije kući (repatrijacije) za svrhu predhodno spomenutog neophodnog medicinskog tretmana.
Osiguranje se primjenjuje u stranim državama koje su navedene u polisi.


Zaključivanje ugovora o PZO
Za osiguranje su podobne osobe čije stalno mjesto boravišta je u BiH. Ugovor o PZO mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo na način predložene forme predviđene za tu svrhu. Ugovori o PZO koji su zaključeni posle početka putovanja smatraće se kao nevažeći. Ugovor PZO stupa na snagu kada je izdata polisa osiguranja. Polisa će, samo, biti izdata nakon plaćanja pune premije.Tretman uključuje samo sljedeće:

 • vanbolnički tretman;
 • lijekovi i zavoji propisani od ljekara;
 • medicinska sredstva koja su neophodna kao dio tretmana za slomljene djelove tela ili povrede (npr. gips, zavoji) i pomoćna sredstva pri hodanju propisana od ljekara;
 • radium-terapija, terapija toplotom ili foto-terapija i drugi takvi tretmani propisani od ljekara;
 • dijagnoze pomoću H zraka;
 • troškovi transporta smatrani kao hitna pomoć do najbliže bolnice ili do najbližeg raspoloživog ljekara;
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike ako je to medicinski neophodno i propisano od ljekara;
 • operacije (uključujući operaciju i troškove vezane za nju);
 • stomatološki tretman ali samo za olakšavanje akutnih zubobolja i to do 150 KM.


Isključenja

Osiguravač nije obavezan da plati naknadu:
 • Za hronične bolesti i posljedice takvih bolesti koje egzistiraju ili su poznate u vrijeme traženja i/ili u početku osiguranja čak ako nisu bile tretirane ili za bolesti tretirane u zadnjih 6 mjeseci prije početka osiguranja, uključujući njihove posljedice, ukoliko medicinska pomoć zatražena u inostranstvu ne uključuje nepredviđene hitne mjere za spašavanje života osigurane osobe ili mjere isključivo preduzete za olakšavanje od aktuelnih bolova. Ista ograničenja koja se tiču naknada se primjenjuju na posljedice nesrećnih slučajeva
 • Za troškove koji prelaze razumne i uobičajene troškove. Razumnim i uobičajenim troškovima će se smatrati oni troškovi za medicinsku njegu koja će biti smatrana razumnom i uobičajenom u mjeri koja ne prelazi opšti nivo troškova
 • Za bolesti ili nesrećne slučajeve koje su rezultat ratova ili sličnih događaja ili aktivnog učešća u neredima
 • Za bilo kakvu nesposobnost uzrokovanu namjernom samopovredom, samoubistvom, pokušajem samoubistva (bez obzira da li je zločinačko ili ne)
 • Za sportske rizike koji uključuju trening ili učešće u takmičenjima profesionalnih ili amaterskih sportista ili sportistkinja, osim ako sportski rizici nisu posebno ugovoreni i plaćena uvećana premija 100%, itd
Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12